PALVELUT

HINTA

ALV

     
Avioehtosopimus 250,00 0 %
Edunvalvontavaltuutus 250,00 0 %
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset asiakirjat asiakkaan toimittamien tietojen pohjalta, esim.    
    käsittelyseloste (ent. 
    rekisteriseloste)
450,00 0 %
    tiedote rekisteröidyille
    heidän oikeuksistaan 
180,00 0 %
    salassapitosopimus/-liite 250,00 0 %
    sopimus henkilötietojen
    käsittelystä ulkoistamis-
    tilanteessa 
450,00 0 %
Kantelu tuntityönä 0 %
Kauppakirja    
      kiinteistön 470,00 0 %
      asunto-osakkeiden 420,00 0 %
Lahjakirja 250,00 0 %
Omaisuuden erottelu 550,00 0 %
Perunkirjoitus                    alk. 500,00 0 %
Reklamaatio tuntityönä 0 %
Testamentti                       alk. 350,00 0 %
Valtakirja 90,00 0 %
Vuokrasopimus 120,00 0 %
     
Tuntiveloituksena tehtävät työt 110,00 euroa/tunti  0 %
Teosten toimitustyö sovitaan erikseen 0 %

 

Jos yllä ei ole haluamanne palvelun hintaa, pyydän ottamaan yhteyttä. Saatte hinnan tai hinta-arvion aina etukäteen.

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentin nojalla. (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501)