PALVELUT

Tarkistus ja neuvonta

Asiakirjat

Perunkirjoitus

Toimittaminen

Muun muassa

 • sopimuspohjat
 • lomakkeet
 • ilmoitukset
 • markkinointitiedot
 • tietosuojaselosteet

Muun muassa

 • avioehtosopimukset
 • edunvalvonta-
  valtuutukset
 • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset asiakirjat ja sopimukset
 • kauppakirjat
 • lahjakirjat
 • perukirjat
 • sopimukset
 • testamentit
 • vuokrasopimukset
 • yhdistysoikeudelliset asiakirjat

Teosten toimittaminen

 • yhteydenpito kirjoittajiin, taittajaan ja muihin tarvittaviin sidosryhmiin
 • teoksen rakenteen kommentointi
 • oikoluku ja kielenhuolto
 • sisällysluettelon, esipuheen, sisällön ja liitteiden tarkistus ja
 • taiton ja kannen tarkistus